Kwaliteit

Hoe geavanceerd ook, de veiligheid van iedere installatie valt of staat met regelmatige inspectie en onderhoud.

Normering

Bij Technisch Beheer Speciaal werkt Aardplan B.V. Bliksembeveiliging samen met officieel gecertificeerde bedrijven.

Contact

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen op 0528 – 23 20 80 of via info@aardplan.nl. Wij staan u dan te woord.

Aardingssystemen onderscheiden zich in oppervlakte aardingen, diepte elektroden, natuurlijke aarding, fundatie aardingen en collectieve aardingssystemen.

Oppervlakte aarding
Aardingssysteem van rond of strip materiaal dat op ca. 0,60 meter in de grond wordt aangebracht. Wordt aangebracht t.b.v. stapspanning, ringleiding of een combinatie hiervan

Diepte elektroden
Aardelektroden die recht of onder een hoek de grond in worden gedreven. Worden toegepast voor veiligheidsaardingen, bliksembeveiliging en aarden metalen constructies

Natuurlijke aarding
Aardingssystemen in verbinding met beton of metalen delen, hetgeen niet de oorspronkelijke aarding is maar wel als aarding functioneert

Fundatieaarding
Leiding die in de betonfundering wordt aangebracht en dient als veiligheidsaarding. Indien uitgevoerd in minimaal 50 mm² mag deze worden gebruikt als gecombineerde veiligheidsaarding en bliksembeveiliging aarding.

Collectieve aardingssystemen
Aardingssysteem aangeboden door het stroomleverend bedrijf vanuit een trafo of verdeelkast t.b.v. meerdere gebruikers

Potentiaalvereffening* is onderdeel van het totale aardingssysteem van een gebouw. Deze kan worden aangevuld met overspanningsbeveiliging.

Eisen
Aardingssystemen dienen aan een weerstand te voldoen die vereist is voor het doel waar deze voor gebruikt worden en de eisen in de normeringen.

Veiligheid
Primaire doelstelling van een aardingssysteem is het voorkomen van elektrische invloeden op mens, dier en apparatuur.

 

*Bliksembeveiliging
Door de introductie van de norm NEN-IEC-EN-62305 is het ontwerp en aanleg van een bliksemafleiderinstallatie gestandaardiseerd naar een internationale Europese norm. De belangrijkste verandering is het invoeren van een risico management.
De inslag gevoeligheid in de regio, omvang, hoogte, omgeving en gebruik van een gebouw zijn factoren die meewegen in de risico analyse voor het bepalen van de beveiliging klasse.
Daarnaast is het van groot belang dat het ontwerp goed aansluit bij het ontwerp van het gebouw, met name de technische installaties. Dit vereist in een vroeg stadium overleg tussen betrokken partijen.
Behalve een goede analyse en ontwerp is het van groot belang dat de juiste componenten worden toegepast om tot een duurzame installatie te komen. Aardplan analyseert dit aan de hand van de te verwachten invloeden op of in de nabijheid van een object. Vervolgens worden de materialen uitsluitend bij de erkende leveranciers ingekocht of wordt hier advies ingewonnen. Op de foto’s kunt u ontdekken hoe of dit wordt gedaan.
Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van gebruik van materialen in specifieke omstandigheden bezoekt Aardplan seminars van producenten of laat een ontwerp toetsen door onafhankelijke deskundigen.
Bliksembeveiligings systemen worden aangesloten op een aardingsinstallatie en aan de hand van de bliksembeveiligings klasse wordt de potentiaalvereffening en overspanningsbeveiliging bepaalt.

*Potentiaalvereffening (het met elkaar verbinden van vreemd geleidende onderdelen van een gebouw|).

Potentiaalvereffening wordt altijd aangesloten op een aardingssysteem.
Potentiaalvereffening wordt als onderdeel van een bliksemafleiderinstallatie, overpanningsbeveiliging, of aardingssysteem toegepast.
Potentiaalvereffening wordt in grote gebouwen in een vermazing aangebracht, dit omvat fundatieaarding, staalconstructie, wapeningsstaal, metalen afschermingen van kabels, afscherming in de kabels, nulleider, behuizingen elektrische opstellingen (motoren, compressoren etc.) waterleiding, gasleiding, verwarmingsleiding en overspanningsbeveiliging t.b.v. apparatuur.

De belangrijkste voorwaarden waar potentiaalvereffening aan dient te voldoen:

  • In kelder of laagst mogelijke niveau dusdanig aangebracht dat inspectie mogelijk is.
  • Herhaling per verdieping
  • Daar waar aanraak spanning verwacht kan worden.

De vereffeningsleidingen zijn minimaal 6 mm² en maximaal 25 mm² en kunnen worden uitgevoerd in Neopreen, VD, VDs, koper of aluminium in ronde geleider, strip of litze. Op voorschrift van de opdrachtgever kan de diameter van de vereffeningsleiding groter worden.

Bij de aansluitingen op de diverse te vereffenen onderdelen wordt rekening gehouden met de omstandigheden in de ruimte en soort metaal.

Over ons

Onze medewerkers zijn al jaren in de branche werkzaam en beschikken over ruime ervaring.

De samenwerking met LCC betekent ondersteuning op onze kwaliteitsgebieden.

1. Planning
2. Afspraken nakomen
3. Normeringen
4. Flexibel
5. Oplossingsgericht

LCC ondersteunt met name op het gebied van:
• Calculatie
• BRL1201
• Risico analyses

Vestigingsmanager Aardplan B.V.:
Henk Salomons
Telefoonnummer: 06-51 40 88 63

Neem hier contact op met ons.

 

Aardingsinstallaties
NEN 1010
Bliksembeveiliging
NEN-EN-IEC 62305 deel 1 t.m. 5
NEN 1014, 1992-2015 voor inspectie installaties aangelegd in deze periode

Potentiaalvereffening
NPR-IEC/TR 61000-5-2 juli 2004

Inspecties
Om de juiste werking van een bliksemafleiderinstallatie of aardingsinstallatie te garanderen dient deze regelmatig te worden gecontroleerd. De meeste gebouwen worden 1x per jaar gecontroleerd, deze frequentie kan op voorschrift van o.a. verzekeringsmaatschappij, Hinderwet, brandweervoorschrift etc. worden veranderd.

Na inspectie heeft u inzicht in de weerstand, die het afleidend vermogen bepaalt, de staat van de installatie en ontvangt u advies over het verbeteren van de installatie.

Inspecties worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en met gekalibreerde apparatuur.
Overspanningsbeveiliging en potentiaalvereffening worden visueel gecontroleerd.

 

Onze kwaliteit herkent u in:

1. Onze planning; Onze voorkeur werkwijze is rechtstreeks contact met de aannemer
2. Het nakomen van afspraken
3. De normeringen
4. Flexibel zijn
5. Oplossingsgerichte manier van werken; Wanneer de praktijk aangeeft dat de oplossing anders moet zijn, dan wordt dit onmiddellijk aangepast