Aardingsinstallaties
NEN 1010
Bliksembeveiliging
NEN-EN-IEC 62305 deel 1 t.m. 5
NEN 1014, 1992-2015 voor inspectie installaties aangelegd in deze periode

Potentiaalvereffening
NPR-IEC/TR 61000-5-2 juli 2004

Inspecties
Om de juiste werking van een bliksemafleiderinstallatie of aardingsinstallatie te garanderen dient deze regelmatig te worden gecontroleerd. De meeste gebouwen worden 1x per jaar gecontroleerd, deze frequentie kan op voorschrift van o.a. verzekeringsmaatschappij, Hinderwet, brandweervoorschrift etc. worden veranderd.

Na inspectie heeft u inzicht in de weerstand, die het afleidend vermogen bepaalt, de staat van de installatie en ontvangt u advies over het verbeteren van de installatie.

Inspecties worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en met gekalibreerde apparatuur.
Overspanningsbeveiliging en potentiaalvereffening worden visueel gecontroleerd.